des de de
  fins a de


Licitació del contracte per la gestió del recinte de les piscines i bar annex, en la modalitat d'arrendament, procediment obert.
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  07/08/2014 12:27 (GMT+02:00)
 • Obtenir informació:
  Secretaria Ajuntament de Ciutadilla Plaça major, 1. 25341 - Ciutadilla - Telèfon:973303010
Adjudicació definitiva
 • Data de l'acord:
  17/07/2014
 • Empresa adjudicatària:
  Francesc Campos Gallego
 • Import adjudicació:
  150€/mensuals
 • Acord adjudicació:
  • D.A. adjudicació
   Decret alcaldia adjudicació contracte per la gestió de les piscines municipals i el bar annex.


<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació