des de de
  fins a de


Licitació del contracte per la gestió del recinte de les piscines i bar annex, en la modalitat d'arrendament, procediment obert.
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  07/08/2014 12:27 (GMT+02:00)
 • Obtenir informació:
  Secretaria Ajuntament de Ciutadilla Plaça major, 1. 25341 - Ciutadilla - Telèfon:973303010
 • Contractació / licitació:
  Sense lots
 • Garantia provisional:
  no se n'exigeix
 • Valor estimat del contracte (IVA exclòs):
  150 euros mensuals, és adir, 420 euros en total.
 • Termini d'execució:
  Del 21 de juny al 14 de setembre de 2014
 • Plec de clàusules administratives particulars:
  • Plec de clàusules administratives particulars
   Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de la prestació del servei públic consistent en la gestió del recinte de les piscines i bar annex, estiu 2014, en la modalitat d'arrendament, procediment obert.

 • Altres documents:

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació