des de de
  fins a de


Licitació de la concessió administrativa de domini públic per a l'explotació del bar-cafeteria del local social de Ciutadilla
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  13/01/2015 17:49 (GMT+01:00)
 • Obtenir informació:
  Secretaria Ajuntament de Ciutadilla Plaça major, 1. 25341 - Ciutadilla - Telèfon:973303010
Adjudicació definitiva
 • Data de l'acord:
  30/12/2014
 • Data de publicació de l'acord:
  16/01/2015
 • Empresa adjudicatària:
  Manuel Muñío Buenaventura
 • Import adjudicació:
  60€/mensuals
 • Acord adjudicació:
  • Decret Alcaldia adjudicació
   Decret alcaldia adjudicació contracte de concessió administrativa de domini públic per a l'explotació del bar cafeteria del local social de Ciutadilla.


<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació