Ajuntament de Ciutadilla
Licitació del contracte per la gestió del recinte de les piscines i bar annex, en la modalitat d'arrendament, procediment obert.
Verificar