Ajuntament de Ciutadilla
Licitació del contracte d'obres "Pavimentació del carrer Costa del Castell i accés al cementiri de Ciutadilla"
Verificar